Portes i Finestres d’ALUMINI


PRACTICABLES

En les finestres d’alumini prima l’estanquitat i la robustesa, així com, la incansable recerca de l’estalvi energètic mitjançant l’aïllament tèrmic i el major confort mitjançant l’aïllament acústic. Innombrables possibilitats i combinacions de fusteria i colors.

Practic 45 RPT

Practicable de cambra europea adaptable al mercat francès. Amb trencament de pont tèrmic mitjançant varetes de 14,8 mm. Es pot realitzar qualsevol tipus de tancament, amb unes prestacions elevades i contrastades mitjançant banc d’assaig. La gran quantitat de opcions disponibles dóna compliment a les expectatives dels més exigents. Equilibrada en tots els seus components, permet aconseguir una immillorable relació qualitat / preu.

practic45RPT

Practic 54 RPT

Practicable de cambra europea adaptable al mercat francès. Amb trencament de pont tèrmic. Aquest sistema és una evolució de la Practic 45 RPT, de manera que incorpora tota la versatilitat, potència i estètica de la seva germana petita, però millorant significativament les seves prestacions. Estem davant un sistema equilibrat, òptim per a zones amb importants amplituds tèrmiques. El increment marginal del preu és, sens dubte, molt inferior a l’augment de les prestacions.

practic54RPT

Practic 65 RPT

Practicable de cambra europea adaptable al mercat francès. Practicable amb trencament de pont tèrmic i disponible en dues versions, cambra europea o amb canal de 16. Germana gran de la saga de els sistemes Practic i hereva de totes les seves magnífiques característiques tècniques i estilístiques. Sistema recomanat per execució amb vidres pesats i / o de grans dimensions, així com per clients exigents que no vulguin ser penalitzats per costos de fabricació elevats.

practic65RPT

Practic HO 70 RPT

Practicable de fulla oculta amb trencament tèrmica i canal europeu. Permet obtenir una superfície de vidre superior a els sistemes tradicionals. Sistema de caràcter minimalista, amb una superfície vista de marc de tan sols 58,8 mm. Aquesta particularitat la converteix en una de les practicables amb menor secció i amb major superfície de vidre del mercat. És un sistema idoni per a clients exigents, que busquen prestacions elevades, sense renunciar a una estètica depurada, centrada en les línies rectes i minimalista.

practicHO70RPT

 

CORREDERES

sistema idoni per a la recerca d’un espai útil, cada vegada més escàs. Practicitat i economia per execucions de grans dimensions. Eficiència energètica mitjançant l’opció d’aïllament tèrmic i millora del confort amb l’atenuació acústica que confereix la patent “canal elevada”.

Correderes elevables

Sistema que permet realitzar obertures de grans dimensions, per al delit de la visió i la llum. Hermètica i resistent, que permet pesos de fins a 400 kg per fulla. L’estalvi energètic i el confort, estan garantits gràcies a un òptim disseny de tots els seus components de clar perfil.

CORREDERA-elevable145RPT

CORREDERA elevable 145 RPT

PORTES D’ENTRADA

L’alumini, com a material noble, durador, decorativament eficient i reciclable, s’ha impost com a material constructiu en la fusteria exterior. Ara, per aquestes mateixes raons, també esdevé un element entranyable i quotidià per a la realització de les portes d’entrades exteriors.